Heartfulness in de Compassietraining

Compassie betekent letterlijk: lijden met, is niet hetzelfde als  meelijden met. Zelf-compassie is lijden met onszelf. Het is een bijzondere vorm van acceptatie, de acceptatie van onszelf zoals we zijn, van onze pijn en van onze reacties op de pijn.

Zelfcompassie is die zorg en vriendelijkheid aan onszelf geven die we ook aan dierbare anderen zouden geven. Het is een vermogen dat we allemaal in ons hebben maar dat vaak onvoldoende tot bloei is gekomen. Met de Compassietraining kunnen we oefenen om  compassievoller te reageren en daardoor bijdragen aan een gezonder lichamelijk en psychisch welzijn.

MBCL. Mindfulness Based Compassionate Living, de Compassietraining is het Verdiepingsprogramma als vervolg op de 8 weekse Aandacht-Mindfulnesstraining. Dit programma is ontwikkeld door Frits Koster en Erik van den Brink gebaseerd op wetenschappelijke inzichten van Tara Brach, Kristin Neff, Chris Germer en Paul Gilbert.

Hart mudra - Heartfulness

Licht en Lucht. Ieder van ons ervaart in dit leven lastige, stressvolle situaties waarin we lijden onder ongemak en pijn. In de compassietraining oefenen we om ons hart hierbij te betrekken. Met milde vriendelijke aandacht (h)erkennen we dit leed en in verbinding kunnen we dan verzachten en zo beter omgaan met pijn, ongemak en lijden.

de Compassieompassietraining. De ervaringsgerichte training omvat 9 bijeenkomsten van 2,5 uur waaronder 1 Stiltebijeenkomst.

Voorafgaand aan de training is er een voorgesprek. De training is intensief van karakter en heeft grotendeels een tweewekelijks ritme.  Net als bij de Aandachttraining wordt aandacht besteed aan het praktisch oefenen en het uitwisselen van ervaringen.

De oefeningen zijn gericht op het verkrijgen van inzicht in wat heilzaam is en wat niet. En in het versterken van het kalmerings- en verzorgingssysteem. Van de deelnemers wordt gevraagd dagelijks circa 1 uur te oefenen. Bij de thuisoefeningen wordt gebruik gemaakt van audio-oefenmateriaal van Koster en van den Brink.

Voor wie:

IMG_5922 op rood gevend turq hart

  • voor hen die 8 weekse Mindfulnesstraining verder willen voortzetten en  verdiepen
  • voor hen die meer zachtheid willen ontwikkelen t.a.v. eigen pijn, ongemak en lijden
  • voor hen die hun kalmerings- en zorgsysteem willen versterken
  • voor hen die meer (zelf)compassievaardigheden willen ontwikkelen

http://www.compassietrainers.nl